Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

2015-04-22

Kamień węgielny uroczyście wmurowany

Dnia 22 kwietnia 2015 roku, w szpitalu przy ul. Mącznej 4 w szczecinie, odbyło się uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego oraz wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę pawilonu położniczo – ginekologicznego o część oddziału patologii ciąży.  Wmurowania kamienia dokonali:  Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Konsul Honorowy Królestwa Norwegii Jan Antoni Kubiak, przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia Marcin Marciński, dyrektor szpitala “Zdroje” - pani Danuta Śliwa, dr Andrzej Niedzielski - ordynator oddziału położnictwa i ginekologii oraz przedstawiciel wykonawcy robót budowlanych, firmy Budimex - Jarosław Sak.

Szpital “Zdroje”, w ramach programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, realizuje projekt pn. „Rozwój opieki perinatalnej w podregionie szczecińskim – poprawa jakości i dostępności usług medycznych oraz profilaktyka”. W wyniku jego realizacji już w kwietniu przyszłego roku uruchomiony zostanie spełniający wysokie, światowe standardy oddział patologii ciąży (będący częścią oddziału położnictwa i ginekologii) z 16 łóżkami, poradnia patologii ciąży oraz szkoła rodzenia.

Czytaj więcej »


2015-04-15

Spotkania Klubu Rodziców Maciupków

20150415_akt1.jpg


2015-04-08

Objazdowa Szkoła dla Rodziców

20150408_akt1.jpg

20150408_akt2.jpg

20150408_akt3.jpg

20150408_akt4.jpg