Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

2017-11-15

Oddział Okulistyczny


2017-11-02

Oddział Okulistyczny


2017-10-20

Mikołajki 2017


2017-10-18

Szkoła Rodzenia


2017-10-06

10 X 2017 r. – ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO


2017-10-05

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM RÓŻOWEJ WSTĄŻKI