Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

2016-02-01

Komunikat

20160201_akt.jpg


2016-01-25

Komunikat

Rejestracja telefoniczna do Poradni

SPS ZOZ „Zdroje” przy ul. Mącznej:

Alergologicznej, Gastroenterologicznej, Kardiologicznej,

Leczenia Mukowiscydozy, Laryngologicznej, Nefrologicznej,

Neurologicznej, Pulmonologicznej, Reumatologicznej:

91 8806 308, 91 8806 318, 91 8806 382, 91 8806 562


2016-01-22

Komunikat

20160122_akt.jpg