Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

2014-11-17

Międzynarodowy Dzień Wcześniaka

20141117_akt.jpg

001

004

006

012

016


2014-11-05

Mikołajki 2014

20141028_akt


2014-10-28

Projekt: „Rozwój opieki perinatalnej w podregionie szczecińskim – poprawa jakości i dostępności usług medycznych oraz profilaktyka”

20141028_akt_eog


  

Projekt: „Rozwój opieki perinatalnej w podregionie szczecińskim – poprawa jakości i dostępności usług medycznych oraz profilaktyka”

 

Dnia 28 października 2014r.  Dyrektor SPSZOZ „Zdroje” - Pani Danuta Śliwa podpisała umowę nr 017/190/7/MF EOG  NMF-2014-00-409-1068 w sprawie Projektu „Rozwój opieki perinatalnej w podregionie szczecińskim – poprawa jakości i dostępności usług medycznych oraz profilaktyka” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

 

Całkowita wartość Projektu wynosi 11 307 683,00PLN w tym:

9 046 147,00 PLN - środki Komitetu Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych;
2 261 536,00 PLN – wkład własny.

Zakończenie prac związanych z projektem planowane jest na kwiecień 2016 roku.

 

Projekt obejmuje:

- część inwestycyjną

·        Rozbudowę i wyposażenie pawilonu położniczo-ginekologicznego o Oddział  Patologii Ciąży oraz przebudowę i remont przyległych pomieszczeń,

- część nieinwestycyjną

·        Program w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej obejmujący:

  I. Kampanię “Każdy ma swoją mamę ” – kampania propagująca karmienie naturalne i inne formy zdrowego żywienia noworodków,

  II. Kampanię “Planuj i wychowuj świadomie” – podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie dbałości o zdrowie matki i dziecka, oraz prawidłowy rozwój ciąży i niemowlęcia,

  III.  Szkołę rodziców:

    - „Objazdowa szkoła rodziców”- edukacja zdrowotna dla przyszłych rodziców z terenów wiejskich

    - „Mama solo” - edukacja zdrowotna dla kobiet z domu samotnej matki

    - „Klub rodziców maciupków” – fachowe poradnictwo dla rodziców wcześniaków

 

·        Program profilaktyczny:

  -   Badania dla kobiet poniżej 35 roku życia pod kątem wrodzonych wad płodu

  - „Szczepienia przeciwko HPV – wirusowi brodawczaka ludzkiego, który może wywołać raka szyjki macicy

 

·        Specjalistyczne szkolenia dla lekarzy w w zakresie wewnątrzmacicznych operacji płodu.

 

Projekt w swoim założeniu oferuje usługi medyczne mieszkańcom Pomorza Zachodniego, w tym w szczególności z  ośmiu gmin z podregionu szczecińskiego tj. Gminy Goleniów, Nowogard, Osina, Przybiernów, Chojna, Widuchowa, Dobra Szczecińska, Kołbaskowo.

Realizacja Projektu ma na celu zapewnienie właściwej jakości i dostępności usług medycznych w zakresie Patologii Ciąży, poprawę opieki perinatalnej oraz profilaktykę i promocję zdrowia w podregionie szczecińskim.

Jako element długofalowej polityki Szpitala projekt jest komplementarny do zrealizowanego projektu pn.:” Kompleksowa poprawa dostępności i jakości usług medycznych dla matki i dziecka - zmiana funkcji pawilonu 2B”, który przyczynił się do utworzenia nowoczesnego, komfortowego kompleksu Ginekologiczno - Położniczo - Noworodkowego oraz realizowanego obecnie projektu inwestycyjnego „Rozbudowa szpitala dziecięcego SPSZOZ ”Zdroje” - Utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki na Kobietą i Dzieckiem”.

20141028_akt_048
20141028_akt_050
20141028_akt_053
20141028_akt_074
20141028_akt_087