Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Oddział Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej

ODDZIAŁ PSYCHIATRII DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ

Szpital, ul. Mączna 70-780 Szczecin

lekarz kierujący oddziałem: lek. Małgorzata Wyrębska – Rozpara – specjalista psychiatra i specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

pielęgniarka oddziałowa: mgr Małgorzata Pawlicka

Telefony kontaktowe:

  • sekretariat oddziału tel. 91-88-06-454

  • dyżurka pielęgniarek tel. 91-88-06-443

Pawilon 18, I piętro

Oddział Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej jest jedynym tego typu oddziałem w całym województwie zachodniopomorskim. Prowadzi kompleksową diagnostykę i leczenie pacjentów opóźnionych w rozwoju, wykazujących zaburzenia zachowania i emocji, zaburzenia psychiczne, afektywne, nerwicowe oraz zaburzenia odżywiania. Na oddziale prowadzona jest również detoksykacja pacjentów do 16 roku życia uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Oddział funkcjonuje na zasadach społeczności terapeutycznej. Oprócz farmakoterapii stosowana jest również psychoterapia: indywidualna, grupowa i terapia rodzinna oraz terapia zajęciowa, trening umiejętności społecznych, trening zastępowania agresji a także profilaktyka uzależnień.