Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI i MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

ul. M. Skłodowskiej – Curie 14 , Szszczecin

Telefony kontaktowe:

· Koordynator Zespołu Rehabilitantów tel.  91-88-06-033 i 91-48-70-371

· Rejestracja tel. 91-88-06-032 i 91-48-60-425

· Fax 91-88-06-198

Zapraszamy do:

  • Poradni Rehabilitacyjnej
  • Poradni Logopedycznej

Zajmujemy się leczeniem

  • schorzeń pourazowych
  • zmian zwyrodnieniowych
  • zaburzeń rozwojowych
  • następstw mózgowego porażenia dziecięcego
  • przepuklin oponowo-rdzeniowych
  • innych zaburzeń narządu ruchu wynikających z uszkodzenia centralnego lub obwodowego układu nerwowego
  • leczeniem zachowawczym skrzywień osi kręgosłupa
  • wczesną interwencją w przypadkach zaburzeń rozwojowych niemowląt.

Serdecznie zapraszamy także do Poradni Neurologii Dziecięcej, która funkcjonuje w Ośrodku. Poradnia jest czynna  trzy dni w tygodniu. Przyjmuje w niej  lek. med.  Krzysztof Ratajczak –  neurolog dziecięcy i specjalista rehabilitacji.

Ośrodek zapewnia szeroką gamę metod usprawniania leczniczego z zakresu kinezyterapii,hydroterapii, masażu leczniczego i leczenia fizykalnego. Prowadzi również kompleksową terapię rehabilitacyjną metodami Vojty, Bobathów oraz PNF.