Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Poradnia Hematologiczna

Poradnia mieści się w kompleksie szpitalnym przy ul. Mącznej 4 w Zdrojach, na parterze pawilonu 5 (w gabinecie nr 8 ) przy izbie przyjęć Oddziału Wewnętrznego.

Istnieje możliwość rejestracji osobistej (pawilon 5, I piętro) lub telefonicznej pod nr. tel. 91-88-06-495 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 14.00)

Do poradni wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego (POZ) lub lekarza specjalisty.

W poradni udzielane są konsultacje dotyczące chorób układu krwiotwórczego i chłonnego, a także realizowana jest ambulatoryjna diagnostyka hematologiczna. W poradni pacjentów przyjmuje trzech lekarzy specjalistów hematologów.

To pierwsza tego typu poradnia na prawobrzeżnej części Szczecina.

Przypominamy, iż zgodnie z wytycznymi NFZ pacjent, który zostaje wpisany na listę oczekujących na świadczenie w poradni, udzielane na podstawie skierowania, ma obowiązek dostarczyć oryginał tego skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy.