Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny podbiorą Państwo klikając na poniższy link:

Regulamin organizacyjny SPS ZOZ „ZDROJE”

Aneks nr 1 do Regulaminu organizacyjnego SPS ZOZ „ZDROJE”

Aneks nr 2 do Regulaminu organizacyjnego SPS ZOZ „ZDROJE”

Informacje na temat obowiązujących w SPS ZOZ “ZDROJE” cen usług medycznych i diagnostycznych uzyskają Państwo klikając na poniższy link:

Cennik usług medycznych i diagnostycznych SPS ZOZ “ZDROJE”