Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny pobiorą Państwo klikając na poniższy link:

Regulamin organizacyjny SPS ZOZ „ZDROJE”

Aneks nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego SPSZOZ „Zdroje” z dnia 12.01.2018 r.

Schemat organizacyjny cz.1

Schemat organizacyjny cz.2

Informacje na temat obowiązujących w SPS ZOZ “ZDROJE” cen usług medycznych i diagnostycznych uzyskają Państwo klikając na poniższy link:

Cennik usług medycznych i diagnostycznych SPS ZOZ “ZDROJE”