Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Zarządzający w szpitalu

DYREKTOR

dr n. med. Łukasz Tyszler

Szpital ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin

Łącznik pawilonów 4-5, parter

Sekretariat tel. 91-88-06-200

ZASTĘPCA DYREKTORA DO SPRAW LECZNICTWA

OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM oraz SZPITALA OGÓLNEGO

dr n. med. Paweł Gonerko

Szpital ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin

Pawilon 15, piętro I

tel. 91-88-06-596

ZASTĘPCA DYREKTORA DO SPRAW LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO

specjalista psychiatra Jarosław Kaczmarek

Szpital ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin

Łącznik pawilonów 4-5, parter

tel. 91-88-06-200

ZASTĘPCA DYREKTORA DO SPRAW PIELĘGNIARSTWA

mgr Jan Ślęzak

Szpital ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin

Pawilon 11, pok. 29

tel. 91-88-06-223

ZASTĘPCA DYREKTORA DO SPRAW

ADMINISTRACYJNO – EKONOMICZNYCH

Magdalena Sojka – Szostak

Szpital ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin

Pawilon 8

tel. 91-88-06-288

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Pawlik

Szpital ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin

Pawilon 11, pok. 8

tel. 91-88-06-289