Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Oddział I Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii

Szpital, ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin

Ordynator: dr n.med. Paweł Gonerko – specjalista pediatrii i alergologii

Pielęgniarka Oddziałowa: Teresa Nowak

Telefony kontaktowe:

  • REJESTRACJA poradnia 091-88-06-382

  • Sekretariat 091-88-06-559

  • Ordynator 091-88-06-596

  • Dyżurka pielęgniarek 091-88-06-380

Pawilon 15, I piętro

Na oddziale leczeni są pacjenci z chorobami wieku rozwojowego, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń układu oddechowego i schorzeń alergicznych, w tym min.:

  • z ostrymi objawami chorób alergicznych, m.in. alergią pokarmową, atopowym zapaleniem skóry, pokrzywką, obrzękiem naczyniowym, alergią na leki;

  • w stanach astmatycznych i zaostrzeniem astmy oskrzelowej;

  • monitorowane są dzieci z przewlekłą astmą oskrzelową.

W oddziale prowadzone jest również postępowanie diagnostyczno-lecznicze dzieci z nawracającymi zakażeniami dróg oddechowych i obturacyjnymi zapaleniami oskrzeli.

W ramach diagnostyki chorób alergicznych i astmy oskrzelowej u dzieci wykonywane są badania immunologiczne, alergologiczne oraz czynnościowe układu oddechowego – badania spirometryczne i test odwracalności obturacji oskrzeli.

Obok stosowanego leczenia farmakologicznego na oddziale stosowane są wspomagające eliminacyjne diety lecznicze.

Wieloprofilowość i kompleksowość świadczeń zapewnia bliska współpraca oddziału z siecią poradni przyszpitalnych.

Oddział zapewnia odpowiadające najwyższym wymaganiom zdrowotnym dzieci warunki pobytu. Jest otwarty dla rodziców i opiekunów, którzy w ciągu dnia mogą odwiedzać swoje pociechy. Istnieje także możliwość całodobowego, hotelowego pobytu opiekunów w salach z najmłodszymi pacjentami, co bardzo korzystnie wpływa na proces leczniczy i umożliwia włączenie się rodziców w proces terapeutyczny.

Oddział dysponuje wydzieloną salą do nauki i zabaw dla dzieci.

Oddział posiada akredytacje do prowadzenia specjalizacji z zakresu pediatrii.