Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Cennik usług medycznych i diagnostycznych

Informacje na temat obowiązujących w SPS ZOZ „ZDROJE” cen usług medycznych i diagnostycznych uzyskają Państwo klikając na poniższy link:

Cennik usług medycznych i diagnostycznych SPS ZOZ „ZDROJE”