Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Centrum Psychiatryczne, ul. Żołnierska 55, Szczecin

Kierownik: dr n. hum. Emilia Rutkowska, psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Elżbieta Lebiedziewicz, specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

TELEFONY KONTAKTOWE:

• sekretariat: tel. 91-88-06-092

• kierownik oddziału – tel. 91-88-06-011 i 91-487-27-95

• pielęgniarka oddziałowa: tel. 91-88-06-003

• dyżurka pielęgniarek – tel. 91-88-06-006 i 91-487-14-20

INFORMACJA O ODDZIALE:

 • Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu funkcjonuje od 1994 roku.

 • Aktualnie Oddział dysponuje 25 miejscami dla kobiet i mężczyzn.

CZAS TRWANIA TERAPII:

 • Program terapeutyczny trwa od 6 do 8 tygodni, długość pobytu ustalana jest indywidualnie z terapeutą prowadzącym.

PERSONEL:

 • W skład personelu Oddziału wchodzi lekarz psychiatra, terapeuci uzależnień (w tym psychologowie i certyfikowani specjaliści psychoterapii uzależnień), pielęgniarki (w tym specjalistki pielęgniarstwa psychiatrycznego), sekretarka medyczna.

SUPERWIZJA:

 • Merytorycznie nad prawidłowością przebiegu procesu terapeutycznego opiekę sprawuje superwizor psychoterapii uzależnień: mgr Bogdan Ratajczak (psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor psychoterapii uzależnień).

PROGRAM TERAPEUTYCZNY:

 • Program terapii realizowany jest w modelu integracyjnym, u którego źródła leżą między innymi założenia podejścia poznawczo-behawioralnego.

 • Każdy pacjent korzysta z terapii indywidualnej i grupowej.

 • W czasie trwania terapii raz w tygodniu pacjenci mają możliwość uczestniczenia w grupach terapeutycznych: kobiecych i męskich, w czasie których omawiane są problemy psychologiczne związane z uzależnieniem specyficzne dla płci.

 • W razie potrzeby organizujemy też sesje terapeutyczne dla pacjentów wraz z ich rodzinami.

 • Program składa się z dwóch części:

  • Grupa pracy nad rozpoznawaniem uzależnienia, w czasie której uczestnicy zdobywają podstawową wiedzę na temat uzależnienia od alkoholu, pracują nad rozpoznawaniem u siebie objawów choroby, jak również nad uświadomieniem sobie strat z powodu picia alkoholu we wszystkich sferach życia (zdrowotnej, zawodowej i rodzinnej). Celem oddziaływań terapeutycznych jest także pomoc w akceptacji własnego uzależnienia.

  • Grupa pracy nad zapobieganiem nawrotom, gdzie pacjenci wypracowują skuteczne sposoby radzenia sobie z kryzysem i planują dalsze zdrowienie. Praca obejmuje między innymi: umiejętność radzenia sobie z emocjami oraz Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich.

 • Integralną częścią programu terapeutycznego jest uczestnictwo w mitingach AA, raz w miesiącu na terenie oddziału odbywa się także miting tylko dla kobiet.

 • W czasie terapii pacjenci mają możliwość uczestniczenia także w : treningach relaksacyjnych, aktywności sportowej (gimnastyka, ping-pong).

OFERTA DLA ABSOLWENTÓW ODDZIAŁU:

 • regularnie co sobotę – udział w mitingach AA

 • SPS ZOZ „Zdroje” we współpracy z Urzędem Miasta Szczecin regularnie organizuje na terenie naszej placówki dodatkowe zajęcia dla absolwentów oddziału, m. in: zajęcia grupy kobiet uzależnionych w pogłębionym etapie terapii, treningi konstruktywnych umiejętności potrzebnych trzeźwieniu itp. Więcej informacji w zakładce programy profilaktyczne.

ZAPISY NA ODDZIAŁ W KOLEJKĘ OCZEKUJĄCYCH:

 • Zapisy na Oddział prowadzi sekretariat Oddziału. Wszelkie informacje w tej sprawie pod numerem telefonu: 91-487-60-70 wew. 227

 • Niezbędne dokumenty wymagane do zapisu: (1) skierowanie od lekarza, (2) dowód osobisty

NIEZBĘDNE DOKUMENTY PRZY PRZYJĘCIU NA ODDZIAŁ:

 • skierowanie od lekarza,

 • dowód osobisty,

 • wypisy z dotychczasowych hospitalizacji, o ile to możliwe: aktualne wyniki badań.

NA ODDZIALE DO DYSPOZYCJI PACJENTÓW:

 • aneksy kuchenne,

 • pralnia,

 • automat telefoniczny (na półpiętrze, poza oddziałem),

 • biblioteczna,

 • sala gimnastyczna (w wyznaczonych terminach)