Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Oddział Kardiologii Dziecięcej

Szpital, ul. Mączna 4

70-780 Szczecin

Pawilon 17, parter

ordynator: lek. Anna Wilk – specjalista w dziedzinie pediatrii i kardiologii

pielęgniarka oddziałowa: mgr Teresa Cybulska

Telefony kontaktowe:

  • sekretariat: 91 88 06 583
  • gabinet ordynatora: 91 88 06 586
  • gabinet lekarski: 91 88 06 576
  • dyżurka pielęgniarek: 91 88 06 574

Poradnia mieści się na parterze pawilonu 19 (wejście G).