Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Oddział Opiekuńczo-Leczniczy

Szpital, ul. Mączna 70-780 Szczecin

Kierownik: mgr Janina Sztama

Konsultant: dr n.med. Mirosława Gruszczyńskaspecjalista chorób wewnętrznych i geriatrii

Telefony kontaktowe:

  • Kierownik Oddziału tel.  91-88-06-278

  • Dyżurka pielęgniarek tel. 91-88-06-275

  • Lekarz Konsultant tel. 91-88-06-269

Pawilon 7

Na Oddziale Opiekuńczo-Leczniczym przebywają pacjenci kierowani z oddziałów psychiatrycznych SPS ZOZ „Zdroje” po ustąpieniu ostrych objawów chorobowych. Celem dalszej hospitalizacji jest kontynuacja leczenia, rehabilitacji i opieki nad chorymi niezdolnymi do samodzielnej egzystencji w środowisku domowym.

Pobyt w zakładzie trwa średnio 5 – 6 miesięcy z możliwością jego przedłużenia. Oddział Opiekuńczo – Leczniczy dokonuje kolejnych przyjęć w oparciu o listę oczekujących.

W oddziale panuje bardzo miła, rodzinna atmosfera. Nie ma żadnych ograniczeń w kontaktach z rodziną i bliskimi.