Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Pełnomocnik ds Praw Pacjenta w szpitalu

Informacje dotyczące Pełnomocnika ds Praw Pacjenta uzyskają Państwo klikając na poniższy link:

Pełnomocnik ds Praw Pacjenta SPS ZOZ Zdroje