Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

 

            Poradnia oferuje profesjonalną pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych. Zapewniamy specjalistyczny program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób współuzależnionych. W początkowym etapie wszyscy pacjenci mają kontakt z lekarzem psychiatrą, który dokonuje diagnozy stanu psychicznego i somatycznego oraz leczy ewentualne powikłania medyczne (np. zespoły abstynencyjne, zaburzenia depresyjne, powikłania psychotyczne, zaburzenia osobowości). Następnie są indywidualnie kierowani do psychoterapeuty, który przygotowuje pacjentów do wejścia w program terapeutyczny. Psychoterapeuci mają także za zadanie szczegółową diagnozę problemową pacjentów, a także wspierają ich podczas całego sześciomiesięcznego programu terapeutycznego w kontakcie indywidualnym i grupowym.

            Do podjęcia leczenia w Poradni nie jest wymagane skierowanie, przyjmujemy także pacjentów nieubezpieczonych.

 

Oferta Poradni dla osób uzależnionych od alkoholu:

            Przed podjęciem podstawowego etapu terapii pacjent uczestniczy w zajęciach grupy wstępnej, przygotowującej do terapii ambulatoryjnej i stacjonarnej oraz spotyka się indywidualnie z terapeutą. Po okresie przygotowawczym, podpisaniu kontraktu i regulaminu zostaje zakwalifikowany do podstawowego programu terapii. Program składa się z trzech etapów (każdy etap trwa około 2 miesięcy). W pierwszym etapie, tzw. edukacyjnym pacjent pracuje nad rozpoznaniem u siebie choroby alkoholowej (autodiagnoza) i poszerza swoją wiedzę dotyczącą mechanizmów psychologicznych i innych aspektów choroby alkoholowej. W drugim etapie (praca nad rozpoznawaniem szkód i bezsilnością) pacjent konfrontuje się ze szkodami choroby alkoholowej dotyczących różnych obszarów jego życia. Trzeci etap (przygotowanie do życia w trzeźwości) to praca nad zapobieganiem nawrotów choroby, rozpoznawaniem sygnałów ostrzegawczych, radzeniem sobie z wyzwalaczami, a także nauka różnych kompetencji psychologicznych i społecznych ułatwiających późniejsz funkcjonowanie alkoholika.

            Przez cały czas trwania programu pacjent pozostaje w indywidualnym kontakcie z prowadzącym terapeutą. Na sesjach indywidualnych omawia bieżące problemy dotyczące życia osobistego i funkcjonowania w terapii. Po ukończeniu programu podstawowego pacjent ma możliwość uczestniczenia w dalszej podtrzymującej, pogłębionej terapii (grupa wsparcia, sesje indywidualne z terapeutą).

            Dla osób, które z różnych powodów nie mogą podjąć strukturalnego programu terapii Poradnia oferuje trzy razy w tygodniu zajęcia psychoedukacyjne (Klub Pacjenta).

 

Oferta dla osób współuzależnionych:

            Obejmuje kontakt z lekarzem psychiatrą w celu diagnozy i ewentualnego wsparcia farmakologicznego, indywidualny kontakt z terapeutą oraz grupę dla osób współuzależnionych. Program terapii grupowej trwa 6 miesięcy.

 

Zespół terapeutyczny:

lek. med. Janusz Wołoszyn – kierownik poradni, psychiatra, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień;

lek. med. Beata Perkowska – specjalista psychiatra;

mgr Anna Skudlarska – psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień;

mgr Justyna Kwiatkowska-Kuzio – psycholog, terapeuta uzależnień;

mgr Katarzyna Duda – psycholog, psychoterapeuta;

mgr Agata Handzlik – terapeuta uzależnień;

mgr Marzena Nestorowicz – psychoterapeuta;

mgr Sylwia Siekierzycka – psychoterapeuta, terapeuta uzależnień;

mgr Aleksandra Bilewicz-Malinowska – terapeuta uzależnień;

Henryka Andrearczyk – terapeuta uzależnień;