Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Oddział Anestezjologii dla Dzieci

Ordynator: dr n. med. Ina Bałachowska-Kościołek

 

Telefony kontaktowe:

 • Gabinet lekarski 91-88-06-041
 • Położna koordynująca 91-88-06-048
 • Dyżurka pielęgniarek 91-88-06-070

  W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Pooperacyjnym leczone są noworodki, niemowlęta i dzieci starsze w stanach zagrożenia życia z powodu:

  • wad rozwojowych

  • wypadków komunikacyjnych

  • utonięć

  • zatruć

  • powikłań po niewydolności układu oddechowego

  • chorób krążenia, nerek i centralnego układu nerwowego

  Wykonujemy wszystkie rodzaje znieczuleń do zabiegów operacyjnych.

  W salach pododdziału pooperacyjnego przebywają dzieci po zabiegach operacyjnych chirurgicznych, ortopedycznych, nefrologicznych i pediatrycznych, gdzie prowadzona jest planowa terapia przeciwbólowa – „walka z bólem”.

  Oddziały wyposażone są w nowoczesne respiratory, inkubatory, aparaturę monitorującą, kapnografy, pompy infuzyjne. Posiadamy zaplecze diagnostyczne w postaci pracowni RTG i USG oraz możliwość konsultacji okulistycznej, laryngologicznej i w razie potrzeby innych specjalistów.

  Stała obecność personelu pielęgniarskiego w salach chorych zapewnia bezpieczeństwo naszym pacjentom.