Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

V Oddział Ogólnopsychiatryczny z Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Afektywnych

Szpital, ul. Mączna 70-780 Szczecin

Ordynator: Barbara Moręgiel-Naprawa – specjalista psychiatra

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Alicja Marat

Telefony kontaktowe:

  • sekretariat oddziału tel.  91-88-06-436

  • gabinet lekarski tel.  91-88-06-442

  • dyżurka pielęgniarek tel. 91-88-06-418

Pawilon 3, parter  –  Oddział VA, I piętro – Oddział V B, II piętro – Oddział V C

Oddział obejmuje opieką osoby z zaburzeniami nastroju oraz z zaburzeniami depresyjnymi. Oferuje pacjentom różne, specjalistyczne formy terapii i psychoterapii przeznaczone dla leczonych na tego typu schorzenia.

Oddział prowadzi obserwacje sądowo-psychiatryczne oraz wykonuje tzw. środki zabezpieczające na 2-gim poziomie referencyjnym.

W zakresie lecznictwa psychiatrycznego szpital „ZDROJE” prowadzi opartą na światowych rozwiązaniach nowoczesną psychiatrię, zapewniając wszystkie dostępne formy terapii biologicznej oraz szeroki wachlarz leczenia pozabiologicznego.

W oddziałach prowadzone są różne formy psychoterapii grupowej i indywidualnej, zajęcia socjoterapeutyczne, grupy wsparcia oraz wiele innych.

W ramach rehabilitacji psychiatrycznej w szpitalu prowadzone są pracownie terapii zajęciowej:

  • muzykoterapii;

  • kulinoterapii;

  • fizjoterapii;

  • pracowni szkła i ceramiki;

  • pracowni plastycznej, malarskiej i robótek ręcznych;

  • terapii ruchem;

  • zajęcia sportowe.

Pacjenci oddziałów psychiatrycznych szpitala objęci są opieką zespołu psychologów oraz pracowników socjalnych.

Dla zwiększenia skuteczności prowadzonej terapii podstawowej pacjenci i ich rodziny mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach w Klubie Pacjenta, podjęcia terapii dla współuzależnionych, spotykania z rodzinami psychotyków, a także mają zapewnioną opiekę środowiskową.