Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

ZPORR

uelogo_zporr2

Projekt „Termomodernizacja budynków oddziałów szpitalnych SPS ZOZ „ZDROJE” w Szczecinie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

ROK 2009

Zakończyła się realizacja Projektu „Termomodernizacja budynków oddziałów szpitalnych SPS ZOZ „ZDROJE” w Szczecinie” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.3 – Regionalna infrastruktura społeczna – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W ramach projektu wykonano termomodernizację czterech pawilonów szpitalnych mieszczących oddziały pediatryczne, psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej, położniczo-ginekologiczny, urologiczny, Pediatryczną Izbę Przyjęć oraz laboratoria i pracownie diagnostyczne. W wybranych budynkach dokonano również wymiany stolarki okiennej i drzwi wejściowych oraz remontu dachów wraz z ociepleniem.

Głównym celem zakończonego projektu była poprawa jakości świadczonych przez SPS ZOZ „ZDROJE” usług poprzez dostosowanie budynków szpitalnych do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagań,jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Realizacja Projektu pozwoliła osiągnąć następujące efekty:

 • podniesienie jakości usług świadczonych przez szpital,

 • poprawę jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę warunków hospitalizacji,

 • poprawę stanu środowiska naturalnego,

 • zmniejszenie kosztów działalności szpitala,

 • podniesienie estetyki budynków szpitalnych.

Prace budowlane trwały niespełna 2 miesiące. Łączna wartość Projektu wyniosła 1.800.720,70 zł z czego 1.350.540,52 zł sfinansowane zostało z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

*************************************************************************************

ROK 2006

W  ramach realizacji projektu pod nazwą “DOSTOSOWANIE BAZY SPRZĘTOWEJ SPS ZOZ “Zdroje” DO STANDARDÓW INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego szpital zakupił w czerwcu 2006 roku dla Oddziału Noworodków, Patologii i Intensywnej Terapii

 • 2  respiratory z możliwością monitorowania układu oddechowego

 • 3  kardiomonitory z funkcją pomiaru krwawego ciśnienia

 • kardiomonitor z funkcją pomiaru stężenia dwutlenku węgla w gazach wydychanych

 • 3  kardiomonitory z opcją oddechu z zapisem czynności serca, pulsoksymetrem i pomiarem ciśnienia tętniczego

 • zestaw do terapii tlenkiem azotu

 • 7 inkubatorów ATOM

 • bronchofiberoskop

 • 4 defibrylatory

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego