Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Anestezologii dla Dzieci

Szpital, ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin

Ordynator: lek.med. Elżbieta Karnaś – specjalista intensywnej terapii i anestezjologii

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Wiesława Łaba

Telefony kontaktowe:

– Ordynator oddziału         91-88-06-569

– Dyżurka pielęgniarek      91-88-06-533

– Gabinet lekarski             91-88-06-543

Pawilon 5, II piętro

Oddział prowadzi leczenie pacjentów w stanie zagrożenia życia, z ostrą niewydolnością oddechową i/lub niewydolnością krążenia, z ciężkimi zaburzeniami przytomności, w przebiegu ciężkich urazów, chorób infekcyjnych lub chorób układowych.

Oddział posiada 7 w pełni wyposażonych, nowoczesnych stanowisk umożliwiających leczenie dorosłych i dzieci w każdej grupie wiekowej. Dysponuje wysokiej jakości sprzętem pozwalającym na prowadzenie:

– wentylacji mechanicznej,

– monitorowania inwazyjnego i nieinwazyjnego,

– leczenia nerkozastępczego.

Poza pracą w samym oddziale, jego pracownicy zajmują się kwalifikacją i przygotowywaniem pacjentów do planowych zabiegów operacyjnych (ginekologicznych, położniczych, urologicznych, okulistycznych), nadzorem nad leczeniem przeciwbólowym oraz żywieniem dożylnym na terenie całego szpitala. Lekarze wykonują także znieczulenia do zabiegów diagnostycznych oraz do drobnych zabiegów leczniczych takich jak bronchofiberoskopia w oddziale pulmonologii dziecięcej czy elektrowstrząsy na oddziałach psychiatrycznych.

Istotnym atutem oddziału jest doskonale wykształcony personel. Wszyscy zatrudnieni w oddziale lekarze są specjalistami II stopnia z zakresu intensywnej terapii i anestezjologii.

Personel oddziału cechuje fachowość i bardzo serdeczny stosunek do każdego pacjenta.