Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

BARBARA LIPECKA

PRZYJMUJE:

PACJENTÓW, ICH RODZINY, PRZEDSTAWICIELI USTAWOWYCH,

OPIEKUNÓW PRAWNYCH I FAKTYCZNYCH

w PONIEDZIAŁKI, WTORKI, ŚRODY

OD GODZ. 9.00 DO 17.00

w łączniku pawilonów psychiatrycznych

przy DYREKCJI SZPITALA

ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin

tel. 091-88-06-539

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego