Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Dane adresowe

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

NIP : 955-14-89-094

REGON: 000291411

KRS: 000 000 3172

PKO BP S.A. III O/Szczecin

15 1020 4812 0000 0102 0048 6886

SZPITAL

ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin

Centrala tel. 91 88-06-250

Sekretariat tel. 91 88-06-200

fax tel. 91 88-06-203

PORADNIE PRZY UL. ŚW. WOJCIECHA 7

ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin

Rejestracja

tel. 91 88-06-008
91 88-06-086

CENTRUM PSYCHIATRYCZNE

ul. Żołnierska 55, 71-210 Szczecin

tel. 91 88-06-060 i 91 487-60-70
fax. 91 48-72-649

OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

ul. M. Skłodowskiej – Curie 14, 71-332 Szczecin

tel. 91 486-04-25
fax. 91-88-06-198