Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Dane adresowe

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

NIP : 955-14-89-094

REGON: 000291411

KRS: 000 000 3172

PKO BP S.A. III O/Szczecin

15 1020 4812 0000 0102 0048 6886


SZPITAL

ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin

Centrala tel. 91 88-06-250

Sekretariat tel. 91 88-06-200

fax tel. 91 88-06-203


SZPITAL

ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin

tel. 91 88-06-000


CENTRUM PSYCHIATRYCZNE

ul. Żołnierska 55, 71-210 Szczecin

tel./fax 91 487-60-70


PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

ul. Słowackiego 19, 71-434 Szczecin

tel. 91 422-22-82, 91 423-10-49, 91 422-77-13


OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

ul. M. Skłodowskiej – Curie 14, 71-332 Szczecin

tel. 91 486-04-25