Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Msza dla pacjentów

20151112_msza