Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Poradnia dla Osób Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych

Centrum Psychiatryczne

ul. Żołnierska 55, 71 – 210 Szczecin

Kierownik Poradni : lekarz psychiatra dr n.med. Karolina Korwin-Piotrowska

Pracownicy:

psycholog – Krystyna Serafin,

psychoterapeuta – Liliana Biernacka,

specjalista terapii uzależnień – Monika Cegłowska

instruktor terapii uzależnień – Maciej Zarzycki

pielęgniarka – Beata Pelc – Lichota

pielęgniarka – Anna Chmielewska

tel.kontaktowe : 91-88-06-116 i 91-88-06-091 i 91-43-30-082

adres e-mail: poradnian@szpital-zdroje.szczecin.pl

Zapewniamy :

leczenie i rehabilitację osób uzależnionych, diagnostykę, badania psychogiczne, konsultacje, porady, edukację, terapie indywidualne, terapię rodzinną, poradnictwo małżeńskie/par, pomoc socjalną, wywiady środowiskowe

Wystawiamy:

skierowania do ośrodków rehabilitacyjnych, oddziałów szpitalnych i detoksykacyjnych.

Prowadzimy unikalny na skalę województwa

PROGRAM LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO

GWARANTUJEMY

fachową opiekę specjalistów, komfortowe warunki lokalowe i wysoką jakość świadczonych usług.

PRZYJMUJEMY

poradnia : od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 14.45

program substytucyjny : codziennie w godzinach od 07.30 do 14.00

dodatkowo dyżury w soboty, niedziele i święta