Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Laboratorium mikrobiologiczne

SPS ZOZ “ Zdroje”

70-780 Szczecin,  ul. Mączna 4

Pawilon Nr 19,wejście G, piętro II

Kierownik: mgr Beata Walaszkowska – specjalista mikrobiolog

Telefony kontaktowe:

Rejestracja:                         91 8806 320

Diagności Laboratoryjni:    91 8806 570

Kierownik:                          91 8806 471

Przyjmowanie i pobieranie materiałów do badań mikrobiologicznych na miejscu :

– od poniedziałku do  piątku  w godzinach – 8.00- 19.00

Laboratorium pobiera :

wymazy z gardła, przedsionka nosa, worka spojówkowego ,skóry,   przewodu słuchowego – zewnętrznego oraz mleko od matek karmiących.

Czas oczekiwania na wynik:

– posiew  UJEMNY  24 h

– posiew DODATNI z ANTYBIOGRAMEM ( określeniem wrażliwości na antybiotyki ) 48h – 72h

Laboratorium mikrobiologiczne wykonuje badania in vitro na materiale biologicznym , który jest pobierany na oddziałach szpitalnych, w poradniach na zlecenie lekarza oraz  na życzenie własne pacjenta wg ustalonego cennika, lub też na podstawie zadania zleconego przez podmiot zewnętrzny.

Badania obejmują:

* wymazy z błon śluzowych nosa, gardła, spojówek, pochwy oraz z ucha;

* posiew  moczu, plwociny, ropy, kału, krwi, materiałów biopsyjnych i płynów ustrojowych;

* prowadzenie  hodowli w kierunku bakterii tlenowych ,  beztlenowych oraz grzybów w oparciu o nowoczesne i szybkie metody

* oznaczanie wrażliwości wyizolowanych szczepów bakterii i drożdży metodą dyfuzyjną w oparciu o najnowsze wytyczne EUCAST

* diagnostykę w kierunku nosicielstwa drobnoustrojów alarmowych

*  diagnostykę biegunek w kierunku Rota i Adenowirusów oraz Norowirusów z wykorzystaniem szybkich testów

* wykrywanie toksyny A i B Clostridium difficile

* szybką diagnostykę z użyciem szybkich testów w kierunku:

anginy paciorkowcowej  Streptococcus pyogenes  ( paciorkowce gr A ) oraz  infekcji wirusami RSV

Laboratorium prowadzi również wymazy czystościowe środowiska szpitalnego , konieczne do monitorowania bakteriologicznego oddziałów szpitalnych, co gwarantuje pacjentom bezpieczne warunki pobytu

Laboratorium bierze udział w corocznym Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań w Mikrobiologii- POLMICRO – osiągając bardzo dobre wyniki poświadczone odpowiednim dokumentem.

Sprawdzian ten prowadzony jest przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie.

Wykwalifikowana kadra, nowoczesny i  zinformatyzowany  system organizacji pracy, oraz wyposażenie laboratorium w analizatory wysokiej klasy gwarantują wysoką jakość  uzyskiwanych wyników badań laboratoryjnych.