Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Oddział Chirurgii Dziecięcej, Oparzeń i Urologii

Kierownik Oddziału: lek. med. Ireneusz Pudło – specjalista chirurgii dziecięcej

Pielęgniarka Oddziałowa: Danuta Powała


Telefony kontaktowe:

  • Sekretariat  –   91-88-06-059
  • Gabinet lekarski   –  91-88-06-026
  • Dyżurka pielęgniarek   –  91-88-06-064

Dwudziestoośmio łóżkowy oddział pełni ostry dyżur w ramach którego przyjmujemy wszystkie dzieci w wieku od 0 do 18 roku życia z powodu:

  • urazów

  • nagłych chorób wymagających leczenia chirurgicznego

  • wad rozwojowych i schorzeń noworodkowych wymagających pilnej diagnostyki i leczenia operacyjnego

Integralną częścią oddziału chirurgicznego jest Regionalne Centrum Leczenia Oparzeń dla Dzieci i Młodzieży w Szczecinie – Zdrojach, gdzie leczone są najcięższe oparzenia wymagające intensywnej terapii i leczenia operacyjnego z użyciem nowoczesnego sprzętu.

W ramach działalności planowej prowadzimy diagnostykę i leczenie operacyjne wad rozwojowych, schorzeń urologicznych i następstw urazów narządu ruchu. Część operacji wykonujemy techniką laparoskopową. Świadczymy też usługi z zakresu ortopedii dziecięcej w tym diagnostykę i operacje rekonstrukcyjne wykonywane techniką artroskopową z zastosowaniem implantów. Bezpieczeństwo pooperacyjne zapewnia leczonym dzieciom ośmiołóżkowy oddział intensywnego nadzoru pooperacyjnego z dwoma stanowiskami intensywnej terapii noworodka. Posiadamy sprzęt diagnostyczny w postaci laparoskopu, cytoskopu, artroskopu, aparatu do badań urodynamicznych i zapewniamy całodobowy dostęp do pracowni RTG i USG. Ściśle współpracujemy z oddziałami: nefrologii, gastroenterologii, reumatologii i intensywnej terapii tutejszego Szpitala zapewniając dzieciom opiekę kompleksową. Oddział dysponuje czterema łóżkami dla matek najmłodszych pacjentów na warunkach hotelowych.

W przyszpitalnych poradniach: chirurgicznej, urologicznej i ortopedycznej są diagnozowane i leczone dzieci nie wymagające leczenia szpitalnego. Wykonujemy ambulatoryjnie zabiegi operacyjne z zakresu tzw. małej chirurgii, również w znieczuleniu ogólnym oraz zapewniamy wszystkim dzieciom hospitalizowanym opiekę poszpitalną.