Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Oddział Okulistyczny

Szpital, ul. Mączna 70-780 Szczecin

Lekarz kieryjący oddziałem: lek. med. Joanna Sowińska

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Renata Pęciak

Telefony kontaktowe:

  • Ordynator 91-88-06-374

  • Pielęgniarka Oddziałowe 91-88-06-374
  • Poradnia – rejestracja –  91-88-06-364

Pawilon 16,  Parter

Oddział zajmuje się diagnozowaniem, leczeniem zachowawczym i operacyjnym chorób oczu ze szczególnym uwzględnieniem choroby zezowej u dzieci i dorosłych, leczeniem niedowidzenia, a także częściowego lub całkowitego braku widzenia obuocznego.

W procesie leczenia lekarze stosują słynną szczecińską metodę prof. Starkiewicza. Daje ona doskonałe efekty często pozwalając na uniknięcie zabiegu operacyjnego.

Przy oddziale czynna jest specjalistyczna Poradnia Okulistyczna, gdzie przyjmowani są wszyscy pacjenci po wcześniejszej rejestracji.