Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Opieka duszpasterska

20151112_msza