Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

II Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny

Centrum Psychiatryczne

ul. Żołnierska 55, 71-210 Szczecin

Telefony kontaktowe:

 • Ordynator nr tel. 91-88-06-073
 • Pielęgniarka Oddziałowa nr tel. 91-88-06-085

 

Motto: „Odnajdziesz drogę do Siebie, rodziny i społeczeństwa…”

 

Zespół terapeutyczny:

Ordynator: lek. med. Teresa Zalewska – specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Zastępca ordynatora: lek. med. Katarzyna Cybulska – specjalista psychiatra

Psycholog: mgr Agnieszka Maciejuk

Terapeuci: Marek Wyrąbkiewicz, Iwona Szwal, Teresa Stankiewicz, Dariusz Golian

Pielęgniarka oddziałowa: Maria Wolińska

 

Kryteria przyjęcia do Oddziału:

 • skierowanie od lekarza rodzinnego lub psychiatry;
 • ubezpieczenie w NFZ;
 • wiek od 18 lat.

 

Oddział specjalizuje się w leczeniu i rehabilitacji osób z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych, w szczególności schizofrenii i zaburzeń afektywnych. Prowadzona jest terapia grupowa i indywidualna. Głównym celem jest rehabilitacja po leczeniu szpitalnym szczególnie pierwszego epizodu schizofrenii.

W ramach pobytu na oddziale podejmowane są działania w zakresie:

 • treningu ruchowego (zajęcia gimnastyczne, nordic walking, choreoterapia);
 • uaktywniania poprzez twórczość (terapia zajęciowa, psychorysunek);
 • doskonalenia umiejętności w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych (terapia dyskusyjna, spotkania społeczności terapeutycznej, zajęcia teatralne, dyskusyjny klub filmowy);
 • treningów umiejętności społecznych (trening: budżetowy, samodzielnego funkcjonowania);
 • relaksacji;
 • muzykoterapii (karaoke);
 • współpracy z pracownikami socjalnymi (problemy bytowe);
 • psychoedukacji pacjentów i ich rodzin;
 • indywidualnej terapii poznawczo-behawioralnej;
 • psychoterapii grupowej (wspierającej, integrującej, wglądowej).

Świadczenia dodatkowe:

 • obiady;
 • wycieczki i pikniki;
 • kiermasze prac pacjentów;
 • pomoc pracowników socjalnych;
 • wyjścia do muzeum i pływalnię;
 • możliwość wykonania badań laboratoryjnych i konsultacji;
 • życzliwa atmosfera, fachowa pomoc.

Oddział dysponuje salą gimnastyczną, gabinetami muzykoterapii, terapii zajęciowej, kulinarnej, salą do zajęć relaksacyjnych, salami społeczności terapeutycznej. Ponadto pacjenci mają do swojej dyspozycji dużą świetlicę ze sprzętem RTV, szatnię oraz bardzo dobre warunki sanitarne.

Przeciętny okres terapii na oddziale wynosi od 12 do 16 tygodni. Zajęcia prowadzone są w dni powszednie od godziny 8:00 do 14:00.