Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Centrum Psychiatryczne

ul. Żołnierska 55, 71 – 210 Szczecin

Kierownik Poradni – lek. Dąbrówka Spertusiak-Rogoza – specjalista psychiatra


 

Istnieje możliwość rejestracji bieżącej, telefonicznej i terminowej oraz przyjęcia popołudniowe; do godziny 20.00 – pn., wt., śr. do godziny 18.00 – czwartek

tel. 91-88-06-092

W poradni opiekę nad pacjentami sprawują lekarze specjaliści psychiatrzy, seksuolog, psycholodzy, psychoterapeuci, pielęgniarka zabiegowa, pielęgniarka środowiskowa oraz pracownik socjalny.

W naszej poradni prowadzimy:

Diagnostykę i leczenie pacjentów zgłaszających się z zaburzeniami, z chorobami psychicznymi oraz w sytuacjach kryzysów życiowych. W ramach naszej działalności przeprowadzane są wywiady i interwencje środowiskowe, a także pełna diagnostyka psychologiczna uzupełniana w miarę potrzeb o dodatkowe badania niezbędne do postawienia diagnozy, min.:

· badania psychologiczne z psychodiagnostyką,

· badania laboratoryjne,

· inne badania specjalistyczne, np. badania radiologiczne czaszki, badania elektroencefalograficzne (EEG), tomografia komputerowa głowy (CT), na które to badanie pacjent otrzymuje skierowanie z PZP.

W Poradni wystawiane są skierowania do stacjonarnych oddziałów psychiatrycznych, oddziałów dziennych lub do oddziałów dla osób uzależnionych od alkoholu i związków psychoaktywnych.

W Poradni prowadzona jest także psychoterapia indywidualna i rodzin.

Poradnia zajmuje się również orzecznictwem sądowo-psychiatrycznym.

W Poradni Zdrowia Psychicznego pracują lekarze – specjaliści psychiatrzy:

· dr n.med Ewa Kramarz

· lek. Dąbrówka Spertusiak-Rogoza

· lek. Żaklina Borkowska

· lek. Jacek Solarz

· lek. Beata Perkowska

· dr n.med.Joanna Ziętek

· lek. Wojciech Klukowski

· dr n.med Walerian Jędrzejczak (spec. psychiatra, seksuolog)

· oraz lekarz psychiatra Elżbieta Powierża-Anders

Diagnozę psychologiczną oraz konsultacje psychologiczne prowadzą:

· Anna Jezierska – psycholog kliniczny

· Małgorzata Kiezik

· Magdalena Górska

· Arkadiusz Siekierzycki

Psychoterapię indywidualną prowadzą:

· Magdalena Górska

· Daria Kaszycka

· Arkadiusz Siekierzycki

Opiekę pielęgniarską sprawują:

· Ewa Zomerska – pielęgniarka środowiskowa

Pomocy w sprawach socjalnych pacjentom i ich rodzin udziela pracownik socjalny:

· Iwona Foint