Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Poradnia Chirurgii Ogólnej dla Dzieci i Urazowo-Ortopedyczna

Rejestracja: tel. 91-880 60 08 i 91-880 60 86