Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Oddział Noworodków, Patologii i Intensywnej Terapii

ODDZIAŁ NOWORODKÓW, PATOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Szpital, ul. Mączna 70-780 Szczecin

Ordynator: dr n.med. Jacek Patalan – specjalista neonatolog

Pielęgniarka Oddziałowa: Małgorzata Kuźmińska

NOWORODKI

Telefony kontaktowe:

Gabinet lekarski tel. 91-88-06-370

Dyżurka pielęgniarek – tel. 91-88-06-321

Pawilon 1, piętro I

PATOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA NOWORODKA

Telefony kontaktowe:

Gabinet lekarski tel. 91-88-06-545

Dyżurka pielęgniarek – tel. 91-88-06-557

Pawilon 2, piętro II

NOWORODKI

Oddział zapewnia przyjazne warunki pobytu dla matki i jej nowonarodzonego dziecka. Poza komfortowymi salami jedno– i dwułóżkowymi oferuje mamom możliwość pobytu w systemie rooming-in. Praca na oddziale zorganizowana jest tak, by zapewnić stały kontakt matki i noworodka – począwszy od pierwszych chwil po porodzie, aż do momentu wypisu. Podczas pobytu na oddziale personel udziela matkom wszystkich niezbędnych rad oraz instruuje jak karmić i otaczać najlepszą opieką nowonarodzone dziecko. Porady oparte są o wykwalifikowany zespół doradców laktacyjnych.

W trosce o najwyższe dobro naszych małych pacjentów u każdego z noworodków przeprowadzamy badania przesiewowe (słuchu, w kierunku fenyloketonurii, niedoczynności tarczycy, mukowiscydozy). Istnieje również możliwość przezskórnej, bezbolesnej oceny żółtaczki.

PATOLOGIA i INTENSYWNA TERAPIA NOWORODKA

W województwie zachodniopomorskim istnieją tylko cztery oddziały intensywnej opieki medycznej dla noworodków. Nasz powstał jako pierwszy i pozostaje największym z oddziałów wyspecjalizowanych w niesieniu pomocy przedwcześnie urodzonym dzieciom. Jego działalność ma zasięg regionalny. Oddział dysponuje 10-ma w pełni wyposażonymi stanowiskami intensywnej terapii noworodka, 16 stanowiskami patologii noworodka oraz 9 miejscami hotelowymi dla matek.

Jednym z największych atutów oddziału jest doświadczony, wysoko wykwalifikowany personel medyczny, spośród którego wyodrębniony jest zespół wyjazdowy specjalistycznej karetki do transportu noworodków – tzw. „N”-ki .

Oddział posiada aparaturę medyczną najnowszej generacji – najwyższej klasy inkubatory, kardiomonitory, respiratory, aparat do leczenia hipotermią.

Wczesną diagnostykę umożliwia przyłóżkowy aparat RTG oraz aparat USG z głowicami do badania głowy i jamy brzusznej, a także echo serca z badaniem dopplerowskim.

Oddział jako jedyny w regionie prowadzi wentylację oscylacyjną i terapię tlenkiem azotu.

Ośrodek Patologii Noworodka pełni funkcję centrum transfuzyjnego dla wszystkich szpitali terenowych województwa zachodniopomorskiego.