Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Poradnia Medycyny Sportu

Kierownik Poradni: lek. med. Arkadiusz Stefaniak


Tel. kontaktowy: 91 88-06-028

W naszej Poradni zajmujemy się orzekaniem o zdolności do uprawiania różnych form aktywności oraz systematyczną kontrolą wpływu uprawiania danej dyscypliny sportowej na zdrowie ćwiczących.

Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania.