Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Uroczyste Otwarcie SOR dla dzieci

Uroczystość otwarcia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Dla Dzieci

Dnia 20 grudnia 2017 roku, w pawilonie 20 kompleksu szpitalnego przy ul. Mącznej 4, odbyło się uroczyste otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Dla Dzieci. Szpital tym samym ukończył realizację projektu pn.  „Rozbudowa i doposażenie SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie celem utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego dla dzieci wraz z budową wyniesionego na dach lądowiska dla śmigłowców sanitarnych”. Projekt realizowany był w Osi Priorytetowej  IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego.

Zakończona inwestycja istotnie poprawi wzrost jakości i dostępności wysokospecjalizowanych usług medycznych w kraju. Budowa SOR dla dzieci oraz lądowiska dla śmigłowców sanitarnych na dachu budynku poprawi efektywności systemu ochrony zdrowia oraz jakości i dostępności do świadczeń ratownictwa medycznego dla dzieci.