Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Praca

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” informuje, że w konkursie ofert z dnia 05.08.2014r. ogłoszonego na podstawie zarządzenia dyrektora nr 89/2014 dokonano wyboru następujących ofert:

 

 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia

Nazwa podmiotu lub osoby

 

1.

Świadczenia zdrowotne w Oddziale Okulistycznym

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

 Dr n. med. Ewa Spoz, 71-085 Szczecin,

ul. Gronowa 31

 

 

 

2.

Świadczenia zdrowotne w zakresie położnictwa

Indywidualna Praktyka Położnej Jolanta Szyliniec,

78-600 Wałcz, ul. Południowa 10b/1 

3.

Świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Małgorzata Wąs, 70-796 Szczecin, ul. Tarpanowa 6/5