Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Praca

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”
zatrudni
LEKARZA specjalistę w dziedzinie kardiologii dziecięcej
do nowo powstałego
Oddziału Kardiologii Dziecięcej w Centrum Opieki nad Kobietą
i Dzieckiem w Szczecinie przy ul. Mącznej 4.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna.
Wynagrodzenie: do uzgodnienia.
Oferujemy mieszkanie służbowe w niewielkiej odległości
od miejsca wykonywania pracy.
Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert na adres
kadry_place@szpital-zdroje.szczecin.pl
lub w Dziale Kadr i Płac SPS ZOZ “ZDROJE”
ul. Mączna 4,  Szczecin
(budynek Administracji pokój 19,20 lub 21).

*****************

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”

zatrudni lekarza- pediatrę w Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej

Wymagana specjalizacja z pediatrii (również I stopnia) lub ukończony drugi rok specjalizacji z pediatrii.

Warunki umowy- do uzgodnienia.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail kadry_place@zoz-zdroje.pl
lub o kontakt telefoniczny pod nr (91) 88 06 387

****************************

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” poszukuje osób do pracy na stanowisku

lekarz specjalista w dziedzinie:

 • rehabilitacji medycznej  lub
 • ortopedii i traumatologii  lub
 • neurologii   lub
 • reumatologii  lub
 • rehabilitacji w chorobach narządu ruchu  lub
 • rehabilitacji ogólnej  lub
 • rehabilitacji  lub
 • medycyny fizykalnej i balneoklimatologii  lub
 • fizjoterapii i balneoklimatologii   lub
 • balneologii   lub
 • balneologii i medycyny fizykalnej  lub

lekarz za specjalizacją I st.  w dziedzinie:

 • rehabilitacji w chorobach narządu ruchu  lub
 • rehabilitacji ogólnej  lub
 • rehabilitacji   lub
 • rehabilitacji medycznej  lub
 • medycyny fizykalnej i balneoklimatologii   lub

lekarz /minimum ukończony drugi rok specjalizacji / w dziedzinie:

 • rehabilitacji medycznej   lub
 • balneologii i medycyny fizykalnej

Warunki zatrudnienia :        do uzgodnienia

Termin rozpoczęcia pracy:   od  zaraz

************************

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”

PILNIE poszukuje osób do pracy na stanowisku

PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ na oddziale Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej.

Mile widziane doświadczenie w pracy na oddziałach psychiatrycznych oraz kursy kwalifikacyjne lub specjalizacja w zakresie psychiatrii. Oferujemy umowę o pracę lub na zlecenie, warunki płacowe do uzgodnienia.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie swoich aplikacji na adres e-mail:  j.slezak@zoz-zdroje.pl lub o kontakt telefoniczny pod numerami 91 88-06-223 lub 91 88-06-267.

*****************

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”

poszukuje do pracy na stanowisku

PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ w stacji dializ

Wymagania:

 • specjalistyczny kurs w zakresie dializoterapii
 • lub specjalizacja w zakresie dializoterapii

Mile widziane doświadczenie w zakresie dializoterapii.

Oferujemy:

 • umowę o pracę lub na zlecenie,
 • warunki płacowe do uzgodnienia.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie swoich aplikacji na adres e-mail:  j.slezak@zoz-zdroje.pl lub o kontakt telefoniczny pod numerami 91 88-06-223 lub 91 88-06-267.

***********************************

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”

poszukuje do pracy na stanowisku

PIELĘGNIARKA ANESTEZJOLOGICZNA/ PIELĘGNIARZ ANESTEZJOLOGICZNY

Wymagania:

 • kurs kwalifikacyjny z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii
 • lub: specjalizacja z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii

Oferujemy:

 • umowę o pracę lub na zlecenie,
 • warunki płacowe do uzgodnienia.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie swoich aplikacji na adres e-mail:  j.slezak@zoz-zdroje.pl lub o kontakt telefoniczny pod numerami 91 88-06-223 lub 91 88-06-267.

************************

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”

poszukuje do pracy na stanowisku

PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ w pracowni endoskopii / kolonoskopii

Wymagania:

 • specjalistyczny kurs w zakresie endoskopii
 • doświadczenie

Oferujemy:

 • umowę o pracę lub na zlecenie,
 • warunki płacowe do uzgodnienia.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie swoich aplikacji na adres e-mail:  j.slezak@zoz-zdroje.pl lub o kontakt telefoniczny pod numerami 91 88-06-223 lub 91 88-06-267.

****************************************

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” poszukuje osób do pracy na stanowisku

PIELĘGNIARKI / PIELĘGNIARZA

Oferujemy:

 • umowę o pracę lub na zlecenie,
 • warunki płacowe do uzgodnienia.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie swoich aplikacji na adres e-mail:  j.slezak@zoz-zdroje.pl lub o kontakt telefoniczny pod numerami 91 88-06-223 lub 91 88-06-267.

********************

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SPS ZOZ „ZDROJE”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” informuje, że w konkursie ofert z dnia 23.07.2015r. ogłoszonego na podstawie zarządzenia dyrektora nr 69/2015 dokonano wyboru następujących ofert:

Nazwa przedmiotu zamówienia

Nazwa podmiotu lub osoby

1.

Świadczenia zdrowotne pielęgniarki

F H U „Granwi” Aneta Górska, ul. Bohaterów Warszawy 79, 72-200 Nowogard

2.

Świadczenia w Aptece Szpitalnej

Usługi farmaceutyczne Bartosz Durko, ul. Kazimierza Królewicza 2f/16, 71-552 Szczecin

Z-ca dyrektora ds. lecznictwa

opieki nad matką i dzieckiem oraz szpitala ogólnego

dr n. med. Paweł Gonerko