Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Klinika Pediatrii, Gastrologii i Reumatologii Dziecięcej

 

Szpital, ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin

Ordynator: dr hab. n. med. Grażyna Czaja-Bulsa prof. PAM, specjalista pediatrii, alergologii, gastroenterologii

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Leokadia Zduniak

Kierownik Pracowni Endoskopowej: mgr Beata Rączka

 

Telefony kontaktowe:

 

 • gabinet lekarski – 91-88-06-132
 • dyżurka pielęgniarek – 91-88-06-134
 • lekarz kierujący oddziałem – 91-88-06-597
 • pracownia endoskopowa – 91-88-06-169

Działalność oddziału obejmuje:

 • leczenie schorzeń gastroenterologicznych
 • badania diagnostyczne endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego: gastroskopię, gastroduodenoskopię, endoskopowe zakładanie gastrostomii (PEG);
 • badania diagnostyczne endoskopowe dolnego odcinka przewodu  pokarmowego wykonywane w znieczuleniu ogólnym: rectoskopię, rectosigmoidoskopię, kolonoskopię
 • zestaw do pomiaru zaburzeń motorycznych górnego odcinka przewodu pokarmowego, w tym refluksu żołądkowo-przełykowego – pehametria z impedancją
 • usuwanie ciał obcych z przewodu pokarmowego
 • diagnostyka alergii pokarmowej
 • testy skórne metodą prick i patch z alergenami komercjalnymi i natywnymi
 • prowokacje pokarmowe
 • leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna preparatem budesonid
 • leczenie biologiczne choroby Leśniowskiego-Crohna infliximabem
 • leczenie schorzeń reumatologicznych:
 • nakłucia stawów
 • podaż dostawowa leków
 • leczenie biologiczne reumatoidalnego zapalenia stawów (program lekowy NFZ)
 • leczenie schorzeń ogólnopediatrycznych – pełen zakres
 • EKG

Szkolenia dla lekarzy

Oddział prowadzi specjalizację z pediatrii ogólnej oraz staże cząstkowe z gastrologii i reumatologii dla specjalizujących się w pediatrii