Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Przyjmowanie skrag przez Dyrektorów szpitala

Informacje na temat możliwości składania skarg dyrektorom szpitala uzyskają Państwo poniżej:

Przyjmowanie skarg i wniosków przez Dyrektorów Szpitala