Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

OFERTA CENTRUM PSYCHIATRYCZNEGO

 CENTRUM PSYCHIATRYCZNE

 

Zapewniamy kompleksową, specjalistyczną opiekę pacjentom z zaburzeniami psychicznymi.

Oferujemy opiekę w:

 

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego

  czynna od godziny 7.30

  Opieka lekarska psychiatryczna, psychologiczna i psychoterapeutyczna.

  Istnieje możliwość rejestracji telefonicznej i terminowej oraz przyjęcia popołudniowe; do godziny 20.00 – pn., wt., śr.

  do godziny 18.00 – czwartek

  tel. 91-434-41-38 i 91-88-06-092

   

 • Poradnia dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Współuzależnionych

  opieka lekarska psychiatryczna i psychoterapeutyczna na każdym etapie uzależnienia od alkoholu oraz opieka osób współuzależnionych

  tel. 91-433-04-30

   

 • Poradnia dla Osób Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych

  opieka lekarska psychiatryczna i psychoterapeutyczna na każdym etapie uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz program metadonowy

  tel. 91-433-00-82

   

 • Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

  stacjonarny oddział terapii uzależnienia od alkoholu – terapia 6 tygodni

  tel. 91-487-14-20

  tel. 91-487-27-95

   

 • Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej

  opieka i leczenie pacjentów po kryzysach psychotycznych ze szczególnym naciskiem na rehabilitację osób po pierwszym zachorowaniu.

  Wsparcie i psychoedukacja rodzin. Zapisy codziennie od godziny 11.00 – 13.00, lek. Teresa Zalewska

  tel. 91-88-06-073

   

 • Oddział Leczenia Nerwic

  kwalifikacja pacjentów do terapii – dr Maciej Kacperczyk

  tel. 91-88-06-074

   

 • Zespół Leczenia Środowiskowego – w trakcie organizacji

  oferta leczenia domowego: psychiatra, psycholog, pielęgniarka środowiskowa, terapeuta środowiskowy.

          tel. 91-88-06-012

Kierownik Centrum Psychiatrycznego – lek. Dąbrówka Spertusiak-Rogoza

z-ca Kierownika Centrum Psychiatrycznegolek. Żaklina Borkowska

 

Wnioski i skargi pacjentów przyjmuje

Kierownik Centrum Psychiatrycznego –

lek. Dąbrówka Spertusiak-Rogoza we wtorki od godziny 9.00 – 12.00

w Centrum Psychiatrycznym przy ul. Żołnierskiej 55 w Szczecinie.

oraz

Dyrektor ds. Lecznictwa Psychiatrycznego-

lek. Jarosław Kaczmarek w środy i piątki od godziny 13.00 – 14.00

w SPS ZOZ “ZDROJE” przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie

 

Rzecznik praw pacjenta psychiatrycznegoBarbara Lipecka

przyjmuje od poniedziałku do środy w godzinach od 9.00 – 17.00

w SPS ZOZ “ZDROJE” przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie

 

Pełnomocnik ds.Praw Pacjenta szpitala SPS ZOZ „ZDROJE”Dorota Przeradzka przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 – 14.00

w SPS ZOZ “ZDROJE” przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie