Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Zakres działalności

Podstawowym celem działalności SPS ZOZ „ZDROJE” jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawianiu zdrowia społeczeństwa oraz promocja zdrowia.

Szpital „ZDROJE” jest wysokospecjalistyczną placówką świadczącą usługi w zakresie lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego w pionie opieki nad matką i dzieckiem, w lecznictwie psychiatrycznym oraz w lecznictwie ogólnym.

Zakres działalności szpitala obejmuje również min.:

  • wykonywanie podstawowych i specjalistycznych badań diagnostycznych,

  • prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,

  • udzielanie świadczeń z zakresu medycyny pracy,

  • współpracę w zakresie organizowania szkolenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego pracowników medycznych.

Szpital prowadzi działalność w 4 ośrodkach na terenie Szczecina:

  • w Szpitalu przy ul. Mącznej 4,

  • w Szpitalu przy ul. Św. Wojciecha 7,

  • w Centrum Psychiatrycznym przy ul. Żołnierskiej 55,

  • w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Św. Wojciecha 7,

  • w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14.

Szpital posiada  914  łóżek w oddziałach stacjonarnych i dziennych. Na 25 oddziałach rocznie hospitalizowanych jest ponad 33 tysiące pacjentów. Liczba porad udzielanych w 32 poradniach  specjalistycznych w ciągu roku wynosi ponad 172 tysiące.

Placówka obejmuje opieką medyczną przede wszystkim pacjentów z województwa zachodniopomorskiego. Świadczy również usługi pacjentom z innych regionów Polski oraz spoza kraju.

Wykwalifikowany personel otaczający fachową i troskliwą opieką pacjentów, dobre warunki lokalowe, zgromadzone doświadczenie oraz potencjał diagnostyczno-leczniczy pozwalają stworzyć naszym pacjentom bezpieczne, komfortowe warunki pobytu i gwarantują wysoką jakość świadczonych usług medycznych.

Istotnym atutem szpitala jest jego lokalizacja na skraju Puszczy Bukowej, tworzącej Szczeciński Park Krajobrazowy, gdzie w otoczeniu malowniczej zieleni, z dala od ulicznego zgiełku, proces leczenia i rehabilitacji chorych przebiega sprawniej i efektywniej

Potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych w szpitalu usług jest przyznany czterokrotnie Certyfikat Akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz tytuł „Szpital Przyjazny Dziecku” nadany w 2003 i ponownie w 2008 roku przez UNICEF i WHO.