Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Oddział Rehabilitacji Dziennej z Poradnią

ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin Pawilon 2, Poziom  (-1)

Oddział Rehabilitacji Dziennej udziela świadczeń dla dorosłych i dzieci - polegających na kompleksowej rehabilitacji wielonarządowej, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych (po urazach, po zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorzeń przewlekłych), neurologicznych, reumatologicznych. dla dzieci - obejmujących leczenie zachowawcze skolioz i wczesną interwencję w przypadkach zaburzeń rozwojowych niemowląt.

W Oddziale Rehabilitacji Dziennej udzielane są: porady lekarskie; zabiegi fizjoterapeutyczne dostosowane do stanu klinicznego pacjenta; indywidualne zajęcia z pacjentem, w zależności od jego stanu zdrowia.

Oferujemy bardzo szeroki wachlarz zabiegów fizjoterapeutycznych wykonywanych na nowoczesnej atestowanej aparaturze i sprzęcie.  Zadbaliśmy również o stronę estetyczną naszego Oddziału, zapewniając choremu dobre samopoczucie oraz sale do wypoczynku pomiędzy zabiegami.

Oddział Rehabilitacji Dziennej zatrudnia wyspecjalizowaną kadrę z dużym doświadczeniem zawodowym popartym licznymi kursami i szkoleniami w zakresie nowoczesnych metod rehabilitacji.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w Oddziale Rehabilitacji Dziennej przysługuje Pacjentowi, którego stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a Pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego. Czas trwania rehabilitacji wynosi od 3 do 6 tygodni przez 5 dni w tygodniu (z wyjątkiem sobót i niedziel), średnio po 5 zabiegów dziennie. Zajęcia odbywają się w godzinach przed lub popołudniowych. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego pobyt może zostać przedłużony. Decyzje podejmuje lekarz prowadzący rehabilitację. Rehabilitacja może zostać przedłużona za pisemną zgodą Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ.

Telefony kontaktowe: Sekretariat / REJESTRACJA  91-88-06-459 Zabiegi    91-88-06-435

PORADNIA REHABILITACJI

Do Poradni Rehabilitacyjnej skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego/ lekarz poz lub specjalista/. W 1 cyklu terapeutycznym NFZ finansuje do 10 dni zabiegowych, nie więcej jednak niż 5 zabiegów dziennie. W przypadkach medycznie uzasadnionych lekarz kierujący może wypisać skierowanie od razu na dwa cykle zabiegowe. W karcie zabiegów fizjoterapeutycznych Pacjent potwierdza wykonanie zabiegów każdego dnia własnoręcznym podpisem.

Wykonywane zabiegi:

- światłolecznictwo (laseroterapia, promieniowanie podczerwone-solux)

- elektroterapia (m.in.galwanizacja, jonforeza, elektrostymulacja, tonliza, prądy diadynamiczne, tens, prąd träberta, prądy interferencyjne, prądy Kotza)

- ultradźwięki

- impulsowe pole magnetyczne małej częstotliwości – magnetoterapia

- fango

- masaż wirowy (kończyny górne, kończyny dolne, tułów)

- masaż suchy

- kinezyterapia

- impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości - terapuls

Telefony kontaktowe: Sekretariat / REJESTRACJA  91-88-06-459 Zabiegi  91-88-06-151