Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Oddział Rehabilitacji Dziennej oraz Poradnia

Wykaz  terminów  badań kwalifikacyjnych do Dziennego Oddziału Rehabilitacyjnego uzyskasz klikając na poniższy link:

Wykaz terminów badań kwalifikacyjnych

Oddział Rehabilitacji Dziennej

Szpital  ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin

Pawilon 2, Poziom  (-1)

Zespół lekarzy rehabilitacji

Lekarz kierujący oddziałem:  Elżbieta Sowińska- neurolog, specjalista neurologii dziecięcej i rehabilitacji medycznej

Lekarz - dr n.med. Marek Karkosz -chirurg-ortopeda-traumatolog

Lekarz - Agnieszka Chałubińska–Gonerko - internista, specjalista balneoklimatologii i medycyny fizykalnej


Lekarz – dr n.med. Jadwiga Darczuk - ortopeda – traumatolog, specjalista rehabilitacji medycznej

Oddział Rehabilitacji Dziennej udziela świadczeń :

dla dorosłych i dzieci - polegających na kompleksowej rehabilitacji wielonarządowej, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych (po urazach, po zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorzeń przewlekłych), neurologicznych, reumatologicznych.

dla dzieci - obejmujących leczenie zachowawcze skolioz i wczesną interwencję w przypadkach zaburzeń rozwojowych niemowląt.

W Oddziale Rehabilitacji Dziennej udzielane są:

porady lekarskie;

zabiegi fizjoterapeutyczne dostosowane do stanu klinicznego pacjenta;

indywidualne zajęcia z pacjentem, w zależności od jego stanu zdrowia.

Oferujemy bardzo szeroki wachlarz zabiegów fizjoterapeutycznych wykonywanych na nowoczesnej atestowanej aparaturze i sprzęcie.  Zadbaliśmy również o stronę estetyczną naszego Oddziału, zapewniając choremu dobre samopoczucie oraz sale do wypoczynku pomiędzy zabiegami.

Oddział Rehabilitacji Dziennej zatrudnia wyspecjalizowaną kadrę z dużym doświadczeniem zawodowym popartym licznymi kursami i szkoleniami w zakresie nowoczesnych metod rehabilitacji.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w Oddziale Rehabilitacji Dziennej przysługuje Pacjentowi, którego stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a Pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

Czas trwania rehabilitacji wynosi od 3 do 6 tygodni przez 5 dni w tygodniu (z wyjątkiem sobót i niedziel), średnio po 5 zabiegów dziennie. Zajęcia odbywają się w godzinach przed lub popołudniowych. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego pobyt może zostać przedłużony. Decyzje podejmuje lekarz prowadzący rehabilitację. Rehabilitacja może zostać przedłużona za pisemną zgodą Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ.

Telefony kontaktowe:

Sekretariat  91-88-06-459

Zabiegi       91-88-06-435


PORADNIA REHABILITACJI


Do Poradni Rehabilitacyjnej skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego/ lekarz poz lub specjalista/. Po badaniu przeprowadzonym w Poradni przez lekarza rehabilitacji pacjent otrzymuje skierowanie na zabiegi.

W 1 cyklu terapeutycznym NFZ finansuje do 10 dni zabiegowych, nie więcej jednak niż 5 zabiegów dziennie. W przypadkach medycznie uzasadnionych lekarz kierujący może wypisać skierowanie od razu na dwa cykle zabiegowe.

W karcie zabiegów fizjoterapeutycznych Pacjent potwierdza wykonanie zabiegów każdego dnia własnoręcznym podpisem.

Telefony kontaktowe:

Sekretariat  91-88-06-466

Zabiegi       91-88-06-151