Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Prawa pacjenta w pigułce

Skrót informacji na temat praw pacjenta można uzyskać klikając na poniższy link:

Prawa pacjenta w pigułce

Linki do najważniejszych ustaw:

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ze zmianami
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000159

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego ze zmianami
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19941110535
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110060019