Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Oddział Chorób Wewnętrznych

Lekarz Kierujący Oddziałem – dr n. med. Marta Kuczak – Wójtowicz

Pielęgniarka Oddziałowa – Anna Bratkowska

Telefony kontaktowe:
– gabinet lekarski – 91-88-06-184 lub 91-88-06-101
– dyżurka pielęgniarek – 91-88-06-121
– sekretariat – 91-88-06-246
– gabinet EKG – 91-88-06-168
– gabinet endoskopii – 91-88-06-108

Pawilon 5, parter i I piętro

Oddział Chorób Wewnętrznych funkcjonuje jako oddział ogólnointernistyczny, prowadzi diagnostykę i leczenie z zakresu całej interny. Ma możliwość wykonania natychmiast po przyjęciu badania USG serca, innych badań USG w tym dopplerowskich badań naczyń krwionośnych, badania EKG wysiłkowego, wykonania biopsji mostka i pobrania do badania szpiku kostnego. Oddział współpracuje również z pracowniami rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej i izotopową.