Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Poniżej znajdą Państwo dokumenty określające zasady i opisujące sposób udostępniania dokumentacji medycznej w SPS ZOZ „ZDROJE”:

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej

Wniosek o wydanie duplikatu książeczki zdrowia dziecka

Zarządzenie o wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej