Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

VI Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny

 

Szpital, ul. Mączna 70-780 Szczecin

Pawilon nr 14

Ordynator: lekarz specjalista psychiatra Maria Czech

Pielęgniarz Oddziałowy: mgr Tadeusz Majchrzak

Telefony kontaktowe:

  • sekretariat oddziału tel. 91-88-06-431

  • dyżurki pielęgniarek – tel. 91-88-06-410, 91-88-06-430

 

W zakresie lecznictwa psychiatrycznego szpital „ZDROJE” prowadzi opartą na światowych rozwiązaniach nowoczesną psychiatrię, zapewniając wszystkie dostępne formy terapii biologicznej oraz szeroki wachlarz leczenia pozabiologicznego.

W oddziałach prowadzone są różne formy psychoterapii grupowej i indywidualnej, zajęcia socjoterapeutyczne, grupy wsparcia oraz wiele innych.

W ramach rehabilitacji psychiatrycznej w szpitalu prowadzone są pracownie terapii zajęciowej:

  • muzykoterapii;

  • kulinoterapii;

  • fizjoterapii;

  • pracowni szkła i ceramiki;

  • pracowni plastycznej, malarskiej i robótek ręcznych;

  • terapii ruchem;

  • zajęcia sportowe.

Pacjenci oddziałów psychiatrycznych szpitala objęci są opieką zespołu psychologów oraz pracowników socjalnych.

Dla zwiększenia skuteczności prowadzonej terapii podstawowej pacjenci i ich rodziny mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach w Klubie Pacjenta, podjęcia terapii dla współuzależnionych, spotykania z rodzinami psychotyków, a także mają zapewnioną opiekę środowiskową.

 

Oddział VI Psychiatryczny Rehabilitacyjny SPS ZOZ „Zdroje” jest miejscem świadczącym usługi lecznicze i rehabilitacyjne w systemie całodobowym. Oferta terapeutyczna obejmuje pacjentów z psychozami afektywnymi, schizofrenicznymi i urojeniowymi, także uwarunkowanymi organicznie.

 

Do oddziału przyjmowani są pacjenci hospitalizowani w oddziałach ogólnopsychiatrycznych SPS ZOZ „Zdroje” z odpowiednimi rozpoznaniami, po wcześniejszej konsultacji lekarzy prowadzących z ordynatorem lub zastępcą ordynatora Oddziału VI.

 

Pacjenci, którzy chcą skorzystać z oferty terapeutycznej Oddziału VI Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego, a aktualnie nie są hospitalizowani w wyżej wymienionej placówce:

1. Powinni być ubezpieczeni w Narodowym Funduszu Zdrowia;

2. Jednostka chorobowa, na którą cierpią to schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa w fazie depresji, manii lub zespołu mieszanego, nawracająca depresja lub zespół urojeniowy (także uwarunkowane organicznie);

3. Muszą wyrażać zgodę na leczenie oraz chęć uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych;

4. Powinni posiadać skierowanie od psychiatry uzasadniające konieczność leczenia stacjonarnego w w/w oddziale.

 

Skierowania pacjentów spoza SPS ZOZ „Zdroje” do Oddziału VI Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego są ostatecznie weryfikowane przez lekarza przyjmującego chorego w izbie przyjęć.