Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

VI Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny

Szpital, ul. Mączna 70-780 Szczecin

Ordynator: Maria Czech – specjalista psychiatra

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Agnieszka Jabłońska

Telefony kontaktowe:

  • sekretariat oddziału tel. 91-88-06-431

  • dyżurki pielęgniarek - tel. 91-88-06-410, 91-88-06-430

Pawilon 14

W zakresie lecznictwa psychiatrycznego szpital „ZDROJE” prowadzi opartą na światowych rozwiązaniach nowoczesną psychiatrię, zapewniając wszystkie dostępne formy terapii biologicznej oraz szeroki wachlarz leczenia pozabiologicznego.

W oddziałach prowadzone są różne formy psychoterapii grupowej i indywidualnej, zajęcia socjoterapeutyczne, grupy wsparcia oraz wiele innych.

W ramach rehabilitacji psychiatrycznej w szpitalu prowadzone są pracownie terapii zajęciowej:

  • muzykoterapii;

  • kulinoterapii;

  • fizjoterapii;

  • pracowni szkła i ceramiki;

  • pracowni plastycznej, malarskiej i robótek ręcznych;

  • terapii ruchem;

  • zajęcia sportowe.

Pacjenci oddziałów psychiatrycznych szpitala objęci są opieką zespołu psychologów oraz pracowników socjalnych.

Dla zwiększenia skuteczności prowadzonej terapii podstawowej pacjenci i ich rodziny mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach w Klubie Pacjenta, podjęcia terapii dla współuzależnionych, spotykania z rodzinami psychotyków, a także mają zapewnioną opiekę środowiskową.