Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny pobiorą Państwo klikając na poniższy link:

Regulamin organizacyjny SPS ZOZ „ZDROJE”

załącznik 1 – schemat organizacyjny

załącznik nr 1a – schemat organizacyjny

załącznik nr 2 – cennik

Informacje na temat obowiązujących w SPS ZOZ “ZDROJE” cen usług medycznych i diagnostycznych uzyskają Państwo klikając na poniższy link:

Cennik usług medycznych i diagnostycznych SPS ZOZ “ZDROJE”