Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Oddział Neurochirurgii Dziecięcej

Szpital, ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin

Pawilon 2,  piętro I

Pielęgniarka koordynująca: Elżbieta Murawska

Telefony kontaktowe:

Sekretariat – 91-88-06-492

Dyżurka pielęgniarek – tel. 91-88-06-488

Oddział neurochirurgii jest strategicznie położonym, spełniającym światowe standardy, wyspecjalizowanym ośrodkiem neurochirurgicznym dla dzieci i dorosłych. Posiada 23 łóżka.

Wśród najważniejszych schorzeń, których leczeniem zajmuje się zespół specjalistów,  wymienić należy wady wrodzone ośrodkowego układu nerwowego, czaszki i kręgosłupa, nie poddająca się innym metodom terapii padaczka i spastyczność , choroby nowotworowe i zwyrodnieniowe mózgu, rdzenia i kręgosłupa. Powyższe leczenie operacyjne prowadzone jest przy użyciu najwyższej jakości sprzętu specjalistycznego zakupionego w tym celu.

Na oddziale zapewnione są bardzo dobre warunki socjalne dla pacjentów – sale maksymalnie 2-osobowe, z własnym węzłem sanitarnym.

Na potrzeby oddziału zakupiona została wysokospecjalistyczna aparatura medyczna, w tym min.:

  • neuronawigacja
  • neurochirurgiczny jezdny mikroskop operacyjny
  • ultradźwiękowy aspirator tkanek
  • neuroendoskopy
  • aparat do monitorowania śródoperacyjnego funkcji poszczególnych struktur układu nerwowego, umożliwiający mniej uraźliwe i bezpieczniejsze operowanie mózgu i rdzenia

Wśród nich na szczególną uwagę  zasługują:

  • NEURONAWIGACJA ZE STACJĄ PLANOWANIA OBRAZOWEGO – najwyżej zaawansowanej jakości  technologicznej. To metoda mało inwazyjna i bardzo precyzyjna. Na podstawie wykonanych przed operacją badań obrazowych mózgu komputer, który „widzi” w podczerwieni głowę operowanego, pokazuje operatorowi z ogromna dokładnością lokalizację narzędzi operacyjnych. Pozwala to na zaplanowanie najmniej uraźliwej, omijającej ważne struktury nerwowe, drogi dostępu do procesu chorobowego położonego w głębi mózgowia. Ta wyjątkowa precyzja jest szczególnie ważna przy operacjach mózgu, podczas których łatwo uszkodzić ośrodki odpowiedzialne za poszczególne funkcje życiowe tj. wzrok, mowa, słuch czy ruch. Dodatkowo na monitorze stanowiącym część zestawu lekarz widzi obrazy ważnych szlaków nerwowych w mózgu chorego, zrzucone na trójwymiarowy obraz czaszki, a operujący nie musi odrywać wzroku od pola operacyjnego, bo obraz z monitora przesyłany jest do okularów mikroskopu operacyjnego, przez który prowadzi operację.  Zastosowanie neuronawigacji istotnie zmniejsza możliwość neurologicznych zaburzeń pooperacyjnych przy usuwaniu zmian położonych w newralgicznych częściach mózgowia.
  • ULTRADŹWIĘKOWY ASPIRATOR TKANEK – najwyższej dostępnej jakości –  który umożliwia chirurgowi selektywne usuwanie tkanek patologicznych z jednoczesnym oszczędzeniem tkanek zdrowych. Jego użycie ma ogromne znaczenie przy usuwaniu guzów naciekających struktury mózgowia i rdzenia, gdyż pozwala na minimalnie uraźliwe oddzielanie guza od bardzo delikatnych struktur nerwowych takich jak nerwy wzrokowe, lub też obszary odpowiedzialne za oddech, akcję serca czy przytomność .
  • NEUROENDOSKOPY Z OBRAZOWANIEM HD – Neuroendoskop to cienka elastyczna rurka, w której jest kanał roboczy dla narzędzi chirurgicznych i minikamera, która przesyła szczegółowy obraz mózgu na monitor w sali operacyjnej. Dzięki temu operator bardzo precyzyjnie porusza miniaturowymi narzędziami.  Metoda neuroendoskopowa pozwala na wykonanie wybranych procedur operacyjnych w sposób minimalnie inwazyjny, przez niewielki otwór w czaszce. Procedury te, przy tradycyjnych metodach, wymagają płatowego otwarcia głowy.
  • APARAT DO MONITOROWANIA ŚRÓDOPERACYJNEGO ELEKTRYCZNEJ FUNKCJI MÓZGU I RDZENIA KRĘGOWEGO – najwyżej zaawansowany technologicznie sprzęt tego typu. Pozwala na ciągłą kontrolę funkcji struktur nerwowych u uśpionego chorego w obrębie pola operacyjnego. Dzięki temu operator kontroluje funkcję wzroku, słuchu, czucia i  ruchu w poszczególnych częściach ciała chorego, mimo tego, że chory jest głęboko znieczulony. Metoda ta umożliwia minimalizowanie uszkodzeń neurologicznych podczas operacji ośrodkowego kładu nerwowego.