Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Zakład diagnostyki obrazowej – Pracownie USG

Szpital, ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin

Pawilon 1, przyziemie, wejście E

Kierownik pracowni: lek. med. Monika Sochańska – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Telefon kontaktowy: 91-88-06-518

Pracownia jest czynna codziennie przez całą dobę i stanowi zaplecze diagnostyczne dla całego szpitala – wykonuje badania zlecane przez oddziały szpitalne oraz poradnie przyszpitalne.