Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

IZBY PRZYJĘĆ

IZBY PRZYJĘĆ

Izba przyjęć jest miejscem pierwszego kontaktu ze Szpitalem. W SPS ZOZ „ZDROJE”, ze względu na szeroki zakres świadczonych usług, jak również chęć usprawnienia procesu przyjmowania pacjentów do oddziałów, przy ul. Mącznej 4 wyodrębnione zostały trzy niezależne izby przyjęć:

OGÓLNA /INTERNISTYCZNA/ IZBA PRZYJĘĆ

Pawilon 5, parter

tel. 91-88-06-110

GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZA IZBA PRZYJĘĆ

Kierownik Izby Przyjęć: dr n. med.Andrzej Niedzielski

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Krystyna Pabisińska

Pawilon 1, tel. 91-88-06-375

Umawianie wizyt w poradni, rejestrowanie na badania USG, zapytania o wyniki oraz udzielanie innych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw – po godzinie 11-tej.

PEDIATRYCZNA IZBA PRZYJĘĆ

piel. koordynująca Alicja Strojek
PAWILON 20, PARTER, WEJŚCIE B
tel. 91 88 06 013
Punkt Przyjęć Planowych
PAWILON 20, PARTER, WEJŚCIE A
tel. 91 880 6358 lub 91 880 6075

PSYCHIATRYCZNA IZBA PRZYJĘĆ

Kierownik Izby Przyjęć: specjalista psychiatra Jarosław Kaczmarek

Pielęgniarka Oddziałowa: Lucyna Czycz

Pawilon 5, parter

tel. 91-88-06-218