Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Oddział Neurologii Wieku Rozwojowego i Pediatrii

Szpital, ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin

pawilon 18, parter

lekarz kierujący oddziałem: lek. Elżbieta Gadowska – pediatra, specjalista neurolog dziecięcy i neonatolog

pielęgniarka oddziałowa: Teresa Jasińska

Telefony Kontaktowe:

  • sekretariat: 91 88 06 347
  • gabinet lekarski: 91 88 06 323; 91 88 06 546, 91 88 06 524
  • dyżurka pielęgniarek: 91 88 06 348

Oddział Neurologii Wieku Rozwojowego i Pediatrii jest oddziałem pediatrycznym o profilu neurologicznym, nastawionym na diagnostykę i leczenie chorób układu nerwowego pacjentów w wieku: od okresu noworodkowego do 18 roku życia.

Nowo wyremontowany oddział, o wysokim standardzie, posiada sale dla matki i dziecka, świetlicę, salę do fizjoterapii małego dziecka. Jest przystosowywany do potrzeb dziecka niepełnosprawnego.

Posiada dobrze wyposażoną, rozwijającą się Pracownię Elektroencefalografii.

Rozbudowująca się baza diagnostyczna szpitala, możliwość wykonania w miejscu tomografii komputerowej, obecność Oddziału Psychiatrii Dziecięcej, Oddziału Okulistycznego, OIOM oraz bardzo dobrze wyposażonej Poradni Rehabilitacji stwarza możliwość kompleksowej opieki nad dziećmi z chorobami układu nerwowego.