Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Poradnia Pulmonologiczna dla Dzieci i Młodzieży

ul. Św.Wojciecha 7,  Szczecin (przeniesiona z ul. Słowackiego w dniu 1.07.2014r.)

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do skorzystania ze świadczeń realizowanych w Poradni Pulmonologicznej dla Dzieci i Młodzieży szpitala “ZDROJE”. Poradnia świadczy usługi w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu oddechowego takich jak:

  • zapalenia płuc
  • zapalenia oskrzeli
  • astmy oskrzelowej alergicznej i niealergicznej
  • mukowiscydozy
  • gruźlicy
  • i innych schorzeń

Rejestracja telefoniczna pod numerami telefonów: 91-88-06-008 i 91-88-06-086. Tu również uzyskają Państwo szczegółowe informacje.

Serdecznie zapraszamy!