Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

I Oddział Dzienny Leczenia Nerwic

I Oddział Dzienny Leczenia Nerwic

Centrum Psychiatryczne SPS ZOZ “Zdroje”

Szczecin, ul. Żołnierska 55


Informacje ogólne

I Oddział Dzienny Leczenia Nerwic mieści się w Centrum Psychiatrycznym w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 55, które położone jest w niewielkim parku i ma dogodne połączenia komunikacyjne z innymi dzielnicami miasta. Oddział działa w systemie dziennym , pacjenci przez cały okres terapii zgłaszają się do oddziału o godz. 8.00 gdzie uczestniczą w zajęciach terapeutycznych do godz. 14.00, a następnie wracają do swoich domów. Wyjście do domu i pobyt w domu w dni wolne od pracy są traktowane jako stała codzienna przepustka . Za okres pobytu wydawane jest zwolnienie lekarskie. Leczenie jest finansowane z ubezpieczenia zdrowotnego w ramach umowy z NFZ.

Prowadzona terapia w oddziale przeznaczona jest dla osób z zaburzeniami nerwicowymi, związanymi ze stresem i pod postacią somatyczną oraz zaburzeniami nastroju (depresje) i zaburzeniami osobowości , nie wymagających opieki całodobowej. Okres leczenia trwa 12 tygodni, lecz w uzasadnionych przypadkach może być przedłużony lub skrócony. Zajęcia terapeutyczne odbywają się w salach przygotowanych do różnego rodzaju form psychoterapii.

Procedura przyjęcia

Przyjęcie do oddziału odbywa się na podstawie skierowania lekarskiego lub psychologicznego, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej przez ordynatora oddziału. W razie potrzeby przeprowadzana jest diagnostyka psychologiczna i psychoterapeutyczna przez członków zespołu terapeutycznego. Zgłaszając się do oddziału należy zabrać ze sobą posiadaną dokumentację medyczną .

Terapia

Podstawową formą leczenia jest psychoterapia grupowa dostosowana do problemów pacjentów korzystająca z założeń psychoterapii zorientowanej psychodynamicznie, poznawczo i humanistycznie, stosowana zgodnie z zasadami ustalonymi przez ekspertów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego . W oddziale realizowany jest program kompleksowej psychoterapii, której celem jest zmiana nieadekwatnego obrazu samego siebie, wyzbycie się poczucia bezradności i braku kontroli nad swoim życiem, a przede wszystkim zauważenie związku objawów chorobowych z przeżyciami psychicznymi i sytuacjami społecznymi. Pozwala to na korzystne zmiany w funkcjonowaniu społecznym , ustąpienie objawów, lepszą tolerancję frustracjiLeczenie odbywa się w dwóch grupach terapeutycznych gr. “A” i gr.” B”, liczących od 6 do 12 osób.

Terapia przeznaczona jest dla osób , które cechują się:

-zdolnością do utrzymania więzi terapeutycznej

-dobrą motywacją do leczenia

-względnie stabilną sytuacją życiową

-osobowością zdolną do rozwoju

-brakiem tendencji samobójczych i objawów wytwórczych

-organizacją osobowości od psychotycznej do dojrzałej

W razie potrzeby stosowane jest łączenie psychoterapii z farmakoterapią.

Kontakt

Szczegółowe informacje dotyczące leczenia można uzyskać telefonicznie pod numerami :

  • Ordynator dr med. Janusz Maciej Kacperczyk 91-88-06-071 i 91-48-71-683 lub 603-88-32-55

  • Pielęgniarka oddziałowa Krystyna Anders 91-88-06-077 i 91-48-71-683

Personel


Dr n. med. Janusz Maciej Kacperczyk- specjalista psychiatra, psychoterapeuta

Kwalifikacje

-Absolwent Wydziału Lekarskiego PAM w Szczecinie -1983 r.

-Specjalista psychiatra – 1990 r.

-Praca doktorska na temat zaburzeń lękowych -1991 r.

-Szkolenie podyplomowe z zakresu psychoterapii prowadzone przez Zakład Psychoterapii Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Krakowie

oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

-Szkolenie z zakresu psychodramy wg. Moreno Europejskiego Instytutu Psychodramy

-Psychoterapeuta – certyfikat Polskiego Towarzystawa Psychiatrycznego -1998 r.

Doświadczenie zawodowe

Klinika Psychiatrii PAM w Szczecinie, 1983-1993 – asystent, 1993-1997 – adiunkt

-Współtworzenie i działalność w Oddziale Dziennym Klinikii Psychiatrii PAM- 1991-1997

-Ordynator Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej w Schorzeniach Psychosomatycznych ZUS w Szczecinie 2005-2009 r.

-Indywidualna Specjalistyczna Praktyka lekarska z zakresu psychiatrii i psychoterapii od 1991 r.

-Ordynator I Oddziału Dziennego Leczenia Nerwic Centrum Psychiatrycznego SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie- od 1997 r.

Mgr Agnieszka Grzybowska – magister pedagogiki w zakresie resocjalizacji, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Psychoterapeuta w trakcie szkolenia Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej w Poznaniu. Od początku swojej 15-letniej pracy zawodowej pracuje jako terapeuta w Centrum Psychiatrycznym w Szczecinie prowadząc psychoterapię grupową i indywidualną. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla rodziców z zakresu komunikacji z młodzieżą i radzenia sobie ze złością. Na co dzień zajmuje się także terapią rodzin, par oraz doradztwem rodzinnym. Były ćwiczeniowiec w Instytucie Pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP oraz Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie z zakresu niedostosowania społecznego i pedagogiki resocjalizacji. W stałej superwizji WTTS. Członek PTP.

Mgr Agnieszka Stacherzak– absolwentka psychologii klinicznej UAM w Poznaniu , certyfikowany psychoterapeuta Gestalt i trener treningu psychologicznego, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Psychoterapię grupową w I Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic prowadzi od 2000roku.

Mgr Marzena Mazurek – psycholog, psychoterapeuta; absolwentka psychologii na Uniwersytecie gdańskim w ramach specjalizacji klinicznej; ukończone Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Gdańskim Centrum Psychoterapii; szkolenie do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP w ramach Szkoły Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym

Mgr Maciej Sawicki – psychoterapeuta

– absolwent Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne,
– absolwent Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego Pomorskiego Centrum Psychodynamicznego,
– absolwent Socjologii o specjalności Doradztwo Psychospołeczne na Uniwersytecie Szczecińskim,
– wykładowca Pomorskiej Szkoły Psychologii w Szczecinie,
– członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej,
– pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych Superwizorów PTP w Szczecinie i Krakowie,
– aktualnie przygotowuje się do certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Krystyna Anders – pielęgniarka

45 lat pracy na tutejszej psychiatrii – w tym 35 lat w oddziale dziennym w charakterze pielęgniarki oddziałowej.

Ukończyłam wiele podyplomowych kursów kwalifikacyjnych i doskonalących;

-Kurs kwalifikacyjny pielęgniarek oddziałowych

-Kurs kwalifikacyjny piel. Środowiskowych

-Kurs z zakresu psychiatrii społecznej

-Kurs z zakresu promocji zdrowia

-Kurs z zakresu terapii uzależnień

-Kurs doskonalący „Współczesne problemy pielęgniarstwa psychiatrycznego, zdrowia psychicznego i higieny psychicznej” – ze szczególnym uwzględnieniem roli psychoterapeutycznej pielęgniarki

-Kurs menedżerski „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej” – specyfika rozwiązań systemowych, prawnych, ekonomicznych.”

-Certyfikat „Profesjonalny kontakt z klientem”

-Certyfikat ..Zagadnienia moralno-prawne w służbie zdrowia”

-Certyfikat „Wypalenie zawodowe”

Przeszkolenie w prowadzeniu społeczności terapeutycznej, treningów relaksacyjnych, psychorysunku.

Mgr Dariusz Golan- fizjoterapeuta Kwalifikacje:

– Absolwent AWF Poznań – Fizjoterapia oraz Rekreacja Ruchowa

– Ukończony kurs terapii manualnej wg Kaltenborn-Evjenth

– Ukończony kurs PNF

– Kurs terapia manualna wg Levita

– Ukończone kursy masażu: klasycznego, drenaż limfatyczny

Doświadczenie:

– SPS ZOZ „Zdroje”

– Prywatna praktyka fizjoterapeutyczna

– Przychodnia ambulatoryjna Stargard Szczeciński

– Klinika Ortopedii w Szczecinie