Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Izba Przyjęć

Ordynator: lek. med. Stanisław Paradowski

Pielęgniarka Oddziałowa: Wanda Chwieduk

Telefony kontaktowe:      91-88-06-013