Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Nowa poradnia neurologiczna dla dzieci

Dnia 1 kwietnia 2009r. w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 rozpoczęła działalność Poradnia Neurologiczna dla Dzieci.

Jest to już trzecia poradnia świadcząca usługi z tego zakresu, funkcjonująca w strukturach szpitala „ZDROJE”.

 

Dwie pierwsze (przyszpitalna – działająca przy Oddziale II Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego przy ul. Mącznej 4, oraz druga – funkcjonująca w ramach Zespołu Specjalistycznych Poradni dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Słowackiego 19) świadczą usługi dla pacjentów do 18 roku życia.

Nowo utworzona placówka różni się od pozostałych poradni neurologicznych dla dzieci. Jej oferta skierowana jest do najmłodszych pacjentów (do 3 roku życia) z grupy tzw. ryzyka okołoporodowego. Przyjmowani są w niej chorzy z wrodzonymi wadami rozwojowymi, schorzeniami układu nerwowego, zaburzeniami ruchowymi, porażeniem mózgowym i innymi zespołami porażennymi – czyli dzieci, które zagrożone są nieprawidłowym rozwojem psycho-ruchowym.

Istotnym atutem poradni jest jej lokalizacja w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, dzięki czemu najmłodsi pacjenci od razu obejmowani są specjalistyczną opieką z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, masażu oraz terapii manualnych – metodą Vojty, PNF lub NDT Bobath. Ponadto w razie potrzeby istnieje możliwość skierowania dziecka na leczenie w Oddziale II Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego w szpitalu przy ul. Mącznej.

Nierozpoznane i nieleczone choroby neurologiczne mogą stanowić poważne zagrożenie dla życia najmłodszych dzieci lub skutkować w przyszłości ich niepełnosprawnością psycho-ruchową.

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, Szczecin 71-332

Godziny pracy poradni: wtorek, godz. 8.00-15.00

Rejestracja: tel. 091-486-04-25

Kierownik Ośrodka: dr n.med. Marek Karkosz

Lekarz prowadzący poradnię: lek. med. Elżbieta Gadowska – specjalista neurologii i neonatologii

Magdalena Paczkowska